การฝากเงิน

 การฝากเงินให้ผู้ต้องขังที่เคาเตอร์ฝากเงินของทัณฑสถานฯ 

  1. กดบัตรคิวฝากเงิน พร้อมกรอกแบบฟอร์มฝากเงินระหว่างรอฟังเสียงเรียกคิวของท่าน
  2. ยื่นบัตรคิว ใบฝากเงิน และจำนวนเงินที่ท่านประสงค์จะฝาก ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ.ช่องฝากเงิน
  3. รับใบเสร็จฝากเงินจากเจ้าหน้าที่
  4. ตรวจสอบเงินทอน และข้อมูลผู้ต้องขังที่อยู่ในบิลใบเสร็จ เช่น ชื่อ- นามสกุล เลขหมาย แดน หรือจำนวนเงินที่ฝาก ว่าถูกต้องหรือไม่
  5. lหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที

**ทัณฑสถานฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังมีเงินในบัญชีกับทางเรือนจำเกิน 9,000 บาทยกเว้น กรณีมีเหตุผลความจำเป็นต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ**

การส่งธนาณัติ

 การส่งธนาณัติให้ผู้ต้องขัง 

  1. ทัณฑสถานฯ อนุญาตให้ผู้ต้องขังมีเงินในบัญชีได้ไม่เกินคนละ 9,000 บาท เพราะฉะนั้น ญาติควรคำนึงถึงจำนวนเงินที่จะส่ง ไม่ให้มากเกินสมควร
  2. ญาติสามารถส่งธนาณัติได้ที่ทำการไปรษณีย์ตามวันและเวลาราชการ และจ่าหน้าซองตามตัวอย่างด้านล่าง
  3. กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จทุกครั้งที่ทำการส่งธนาณัติเพื่อใช้ยืนยันกรณีมีข้อผิดพลาดอันใด
  4. ท่านสามารถตรวจสอบว่าธนาณัติได้ขึ้นเงินและส่งเข้าบัญชีบุ๊กเงินฝากของผู้ต้องขังแล้วได้จากเฟสบุ๊ค ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง (รูปไอคอน facebook ด้านล่าง) ซึ่งจะลงให้ญาติได้ตรวจสอบประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

บริการฝากเงินแบบใหม่ สะดวก แม่นยำ ฉับไว – บริการฝากเงินออนไลน์!
หากที่พักของคุณอยู่ห่างไกลจากเรือนจำ จะไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย์ก็ลำบาก นี่เป็นบริการที่จะทำให้คุณสามารถฝากเงินให้กับผู้ต้องขังได้โดยที่คุณไม่ต้องลำบากเหมือนแต่ก่อน เพียงแค่… 
 
1.ลงทะเบียนสร้างบัญชีฝากเงินออนไลน์ และรออนุมัติบัญชีจากเจ้าหน้าที่
2.ล็อกอินเข้าไปเลือกฝากเงินออนไลน์ให้กับผู้ต้องขัง
3.นำบาร์โค้ดที่ได้ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือ 7-11 สาขาใดก็ได้ เท่านี้ผู้ต้องขังก็ได้รับเงินใน 3 วันทำการแล้วครับ แฮปปี้!  


ฝากเงินออนไลน์