คนดีผลงานเด่น 

ประจำเดือน มกราคม 2563   

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

นายวิจิตร ณ นุวงศ์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสูทกรรม ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ให้ได้มาตรฐานทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ โดยดูแลตั้งแต่ วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร, การจัดเก็บวัตถุดิบ, การจัดเตรียมวัตถุดิบ, การประกอบอาหารและการปรุง, กระบวนการแจกจ่ายอาหารไปตามแดนต่างๆ ตลอดไปจนถึง การควบคุมดูแลสุขลักษณะอนามัยของผู้ต้องขังที่ทำงานสูทกรรม อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในแดนสูทกรรม 

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานสูทกรรมสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการงานสูทกรรมได้เป็นอย่างดี  

การอบรมให้ความรู้ผู้ช่วยงานสูทกรรมในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลก่อนปรุงและประกอบอาหาร    

การป้องกันเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ต้มเขียงและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  

ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
คนที่1

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

นายวงศภัทร นามอินโพ (หมอกลิ้ง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
นายวงศภัทร นามอินโพ เข้าเวรพยาบาลประจำทัณฑสถานฯ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2562 มีเหตุผู้ต้องขังป่วยฉุกเฉิน จำเป็นต้องนำตัวส่งออกรักษาตัวโรงพยาบาลภายนอก 2 ราย

รายแรก ส่งป่วยเวลาประมาณ 2 ทุ่ม ผู้ต้องขังป่วยเป็นชาวเมียนมาร์ มีอาการแน่นหน้าอก อาเจียน วัดชีพจรไม่ได้ ไม่มีแรง นำส่งสถาบันบำราศนราดูร และนำส่งต่อไปโรงพยาบาลโรคทรวงอกจนได้รับการรักษาด้วยการทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ ผู้ป่วบปลอดภัย

รายที่2 เวลาประมาณ 6โมงเช้า ผู้ต้องขังป่วยเป็นชาวไทย มีอาการชัก หมดสติ เลือดออกในสมอง ผู้ต้องขังมีอุจจาระและปัสสาวะไหล นำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประมาณ 3-4วัน ผู้ต้องขังรายนี้เสียชีวิต

ทั้ง 2 กรณี นายวงศภัทร ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเต็มความสามารถ ปั๊มหัวใจช่วยเหลือตลอดทางโดยมิได้รังเกียจ แม้ผู้ป่วยจะอาเจียน หรือ อุจจาระ เปื้อนตามร่างกาย

ประจำเดือน ธันวาคม 2562
คนที่ 2

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

นายทิวา ทารี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจค้น ฝ่ายรักษาการณ์ 

ผลงานเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจค้นบุคคล และ สิ่งของเข้าออกทัณฑสถานฯ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่ง แม้ว่าจะเป็นงานที่มีความลำบากตรากตรำ เนื่องจากในแต่ละวันจะมีบุคคล รถยนต์ และสิ่งของผ่านเข้าออกทัณฑสถานฯ จำนวนมาก อีกทั้งเป็นงานที่มีโอกาสกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่น แม้กระทั่งเจ้าพนักงานด้วยกันค่อนข้างสูง

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มีผลงานตรวจพบยาเส้น จำนวน 71 มัด พร้อมกระดาษมวน 40 แพ็ค ซุกซ่อนมาในรถขยะ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

สถานพยาบาล และ ฝ่ายปกครองแดน ๑๒ 

ผลงานที่รับผิดชอบ
การควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคไข้กาฬหลังแอ่นในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

สถานพยาบาล และ ฝ่ายปกครองแดน ๑๒ ได้ร่วมกันควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดโรคไข้กาฬหลังแอ่นในเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 (2 ระยะฟักเชื้อ หรือ ประมาณ 20 วัน ) 

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วัตถุประสงค์โครงการ

เชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นในรอบเดือน
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผลงาน  

คนดีผลงานเด่น

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
นายภูดิท  ไพบูลย์สิริวัฒน์
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน  

ผลงานที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและต้นไม้บริเวณทัณฑสถานฯ
ขับรถขนถ่ายขยะมูลฝอยภายใน ออกนอกทัณฑสถานฯ