ติดต่อเรา

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
33/2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม
10900
โทร 02-591-0555