การส่งจดหมาย

  กติการการส่งจดหมายถึงผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานฯ  

  1. ห้ามส่งไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) หรือส่งจดหมายลงทะเบียน
  2. ส่งภาพถ่ายได้ไม่เกิน 3 ภาพ ต่อ 1 ฉบับ และควรเป็นภาพถ่ายของคนในครอบครัวเท่านั้น
  3. ห้ามส่งภาพถ่ายทรัพย์สินส่วนตัว ภาพแนวลามกอนาจาร หรือภาพอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
  4. การจ่าหน้าซอง ควรระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามตัวอย่างด้านล่าง
  5. เรือนจำไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังรับพัสดุไปรษณีย์ทุกชนิด