เยี่ยมผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์  

  ขั้นตอนการขอเยี่ยมผ่านไลน์  

  1. จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเยี่ยมที่ผู้ต้องขังได้แจ้งไว้
  2. เปิดแอปพลิเคชั่นไลน์และเพิ่มเพื่อนกับเรือนจำโดยผ่านทาง ID line ชื่อ “@visitcida” หรือผ่านทาง QR Code
  3. ส่งภาพถ่ายบัตรประชาชน ใบเสร็จการชำระค่าหมายเลขโทรศัพท์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนซิมเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เครื่องที่ท่านใช้เพิ่มเพื่อนใน LINE กับทางเรือนจำ
  4. แจ้งความประสงค์ขอเยี่ยมผ่าน LINE แอพพลิเคชั่น
  5. เรือนจำจะแจ้งกำหนดวันและเวลาในการเยี่ยมผ่านทาง LINE แอพพลิเคชั่น
  6. โทรผ่านวีดีโอคอลใน LINE แอพพลิเคชั่น ในวันและเวลาที่นัดหมาย

  กติกาการเยี่ยมผ่านไลน์  

  1. เยี่ยมได้เพียงเดือนละ 1 ครั้งๆละ 15 นาที
  2. จองเดือนนี้ คิวนัดหมายเยี่ยมจะเป็นเดือนถัดไป