การเยี่ยมญาติแบบปกติ    

ก่อนหน้าที่จะวิกฤตโควิด-19 ญาติสามารถเดินทางมาจองเยี่ยมผู้ต้องขังได้ที่หน้าเรือนจำตามปกติ แต่ในตอนนี้ด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ new normal ทำให้ทางเรือนจำจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเยี่ยม โดยท่านต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนที่จะมาเยี่ยมผ่านทาง ID LINE ที่เรากำหนดไว้ โดยเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจะเป็นผู้จัดคิวและยืนยันไปทางไลน์ของท่าน    

ขั้นตอนการจองและเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำ      

1.  เช็คตารางเยี่ยมและแอดไลน์ - เราจะแบ่งตารางการจองเยี่ยมของแต่ละแดนเป็นกลุ่มของวันที่ที่แต่ละแดนจะสามารถเยี่ยมได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ต้องขังที่อยู่แดน3 และแดน6 จะอยู่ในกลุ่มของวันจันทร์ก็ให้ญาติแอดไลน์หรือเพิ่มเพื่อนในไลน์ไปที่ bumbut36 เป็นต้น โดยท่านสามารถจองเยี่ยมได้ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.30-16.00น. เท่านั้น

2.  แจ้งข้อมูลของท่านผ่านไลน์เพื่อทำการจอง - เมื่อแอดไอดีไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านแจ้งข้อมูลเข้าไปในไลน์ ประกอบด้วย 

  • ข้อมูลผู้ต้องขัง: ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัวและแดนของผู้ต้องขัง 
  • ข้อมูลของญาติที่เข้าเยี่ยม: ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และต้องส่งรูปถ่ายบัตรประชาชนของญาติเข้ามาเพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

3.  มาเยี่ยมตามวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด - หลังจากทางเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านผ่านไลน์แล้ว ก็จะแจ้งรอบเวลาการเยี่ยมและส่งภาพยืนยันการจองเยี่ยมของท่านกลับไป หากกรณีที่จำนวนรอบเต็ม ญาติจะต้องทำการจองในสัปดาห์ถัดไป

หมายเหตุ สำหรับการจองเยี่ยมญาติแบบปกติ ท่านจะสามารถเยี่ยมได้เดือนละหนึ่งครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 คน และใช้เวลาการเยี่ยมไม่เกิน 30 นาที ควรมาก่อนกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อม และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา  

เมื่อท่านจองเยี่ยมแล้ว เมื่อมาถึงที่เรือนจำ ญาติต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง?        

  • เมื่อมาถึงทางเข้า(จุดเช็คอิน) ตรวจสอบรายชื่อญาติและรอบที่เข้าเยี่ยมว่าได้จองมาล่วงหน้าหรือไม่ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะเข้าสู่ กระบวนการคัดกรอง โดยการเช็คอินผ่าน “แอพพลิเคชันไทยชนะ” และเมื่อเช็คอินแล้วจะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนหากไม่เกิน 37.5 องศาก็สามารถเข้าไปเยี่ยมได้ 
  • เมื่อผ่านจุดเช็คอินมาแล้ว ท่านสามารถซื้อของเยี่ยมหรือฝากเงินให้กับผู้ต้องขังได้ตามปกติ 
  • รอการเรียกคิวจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วจึงสามารถเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่ท่านรักได้  

การเยี่ยมญาติแบบปกติ มีหลักเกณฑ์ทั่วไปดังนี้          

  • ในกรณีที่ญาติเพิ่งมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครั้งแรก ทางเราอนุญาตให้เฉพาะคนที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้ต้องขังเท่านั้น ที่จะเข้ามาเยี่ยมในครั้งแรกได้ แต่ในครั้งต่อๆไปนั้น คนที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้นั่นจะต้องเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้กับทางทัณฑสถานฯไม่เกิน 10 รายชื่อเท่านั้น
  • ญาติต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกขอเข้าเยี่ยมทุกครั้ง
  • ผู้ต้องขังที่ญาติมาขอเยี่ยมนั่นต้องไม่อยู่ระหว่างลงโทษทางวินัยนะครับ ถ้าทำผิดวินัยเช่นชกต่อยตีหรือเล่นการพนันกันละก็ “งดเยี่ยมญาติ 3 เดือน” เลยนะครับ
  • ในแต่ละแดนในเรือนจำ มีวันที่เปิดให้ญาติติดต่อเข้าเยี่ยมได้ต่างกันนะครับ (เช่น ขณะนี้ แดน3 เปิดให้เยี่ยมญาติได้เฉพาะวันจันทร์) เพราะฉะนั้นก่อนเข้าเยี่ยมกรุณาตรวจสอบวันที่เปิดให้เข้าเยี่ยมในแต่ละแดนให้ดีก่อนนะครับ 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาเยี่ยมญาติ           

  •  อยู่ในบริเวณที่ทางเรือนจำกำหนดไว้ให้เป็นที่เยี่ยมญาติเท่านั้นนะครับ อย่าเดินไปไหนมาไหนโดยพลการนะครับ
  •  ห้ามนำสิ่งของใดๆ ส่งมอบให้กับผู้ต้องขังโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาดครับ
  •  ไม่แนะนำ ชักชวนหรือทำท่าทำทางให้สัญญาณกับผู้ต้องขังเพื่อกระทำความผิด
  •  ยินยอมให้ทางเรือนจำบันทึกการสนทนาและยกเลิกการสนทนาได้ หากทางเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีการกระทำไม่เหมาะสม
  •  ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกภาพในเรือนจำหรือผู้ต้องขังก่อนได้รับอนุญาต
  •  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

ต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับทุกท่านที่มาเยี่ยมญาตินั่น หากท่านมีพฤติกรรมดังกล่าวนี้ เราคงไม่สามารถอนุญาตท่านให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้นะครับ

  • มีอาการมึนเมา
  • แต่งกายหรือพูดจาไม่สุภาพ
  • สกปรกหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  • มีเหตุอันควรเชื่อว่า ถ้าปล่อยให้เข้ามาเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังแล้ว อาจจะก่อการร้ายหรือกระทำผิดทางกฎหมายได้ “เราจะผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ”