หน้าหลัก | Home

เนื่องจากมีการใช้งานระบบการจองเยี่ยมผ่าน LINE เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีที่ว่างเหลือไม่มากสำหรับปลายเดือนนี้ ทั้งนี้เราจะเปิดให้จองสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่ 29 มกราคมนี้ครับ

Due to increased usage of LINE visit, there are only a few bookings available for the rest of the month. New bookings will be available on the 29th of January for February bookings.