ส่งจดหมายออนไลน์

ฝากเงินออนไลน์

กรุณาเลือกบริการออนไลน์ 

หมายเหตุ: 

  • ส่งจดหมายออนไลน์ และ ฝากเงินออนไลน์ ต้องลงทะเบียนแยกจากกัน
  • การอนุมัติบัญชีลงทะเบียนในส่งจดหมายออนไลน์เป็นระบบอัตโนมัติ ต่างจากการอนุมัติบัญชีลงทะเบียนในฝากเงินออนไลน์ที่จำเป็นต้องรออนุมัติจากเจ้าพนักงานก่อนใช้บัญชี
  • กรุณาตรวจเช็คความถูกต้องว่าท่านได้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในบริการที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้